Harjoittelu

Shorinji Kempon harrastaminen

Shorinji Kempo -harjoittelu on helpointa aloittaa ottamalla osaa seurojen järjestämille peruskursseille, jotka tavallisesti alkavat syys- ja tammikuussa.

Suomessa järjestetään vuosittain kolme-neljä viikonloppuleiriä, jossa harjoittelijat ympäri Suomea tapaavat toisiaan ja saavat mahdollisuuden harjoitella toistensa kanssa. Leirien kesto on yksi tai kaksi päivää. Harjoittelu on normaalia intensiivisempää ja niillä harjoitellaan ruokataukoja lukuun ottamatta koko päivä.

Harjoitukset
Jokaista harjoitusta ohjaa siitä vastuullinen vetäjä – ”opettaja” – Sensei.

Harjoitukset alkavat ja päättyvät yhteiseen tervehdykseen. Shorinji Kempossa ei kuitenkaan kumarreta kenellekään vaan tervehdys tehdään tuomalla molemmat kädet yhteen kasvojen eteen – Gassho rei. Tervehdystapa poikkeaa perinteisestä Japanilaisesta tavasta kumartaa. Tällä poikkeavalla tavalla halutaan osoittaa ihmisten samanarvoisuus ja yhdessä kehittymisen periaate.

Harjoittelun lähtökohtana on tietysti harrastajien taitojen kehittäminen Shorinji Kempossa. Tämä tarkoitta itsepuolustuskyvyn ja fyysisten ominaisuuksien lisäämistä mutta myös hänen henkisen puolensa ja filosofisen ymmärtämyksen kasvattamista. Koska tavoitteena on harrastajan kunnon ja fyysisen voinnin parantaminen, ei omaa mahdollista huonokuntoisuutta tarvitse pelätä. Tarkoitushan on nimenomaan parantaa muun muassa näitä ominaisuuksia.

Harjoitukset alkavat tavallisesti lämmittelyosiolla, joka voi koostua lihaskuntoliikkeistä, erilaisista pari- tai ryhmäharjoitteista, perustekniikasta tai vaikkapa lämmittelymielessä otettavasta ottelusta. Alkulämmittelyyn kuuluu osana myös venyttelyä, jotta harjoittelussa vältyttäisiin lihasten revähdyksiltä tai muilta haavereilta.

Perustekniikkaosuudessa – Hokei -käydään läpi Shorinji Kempon tekniikoiden liikkeitä, muotoja ja suoritustapoja.

Shorinji Kempoon kuuluu olennaisena osana pareittain tehtävä harjoittelu – Hokei sotai, jonka avulla tekniikoiden suoritustapaa on mahdollista opetella yksin tehtävää harjoittelua tarkemmin. Pariharjoittelun aikana eri vyöasteiden harjoittelijat voivat harjoitella yhdessä tai sitten jaettuina eri ryhmiin. Tämä mahdollistaa harjoiteltavien tekniikoiden valitsemisen kunkin harjoittelijan taitotason mukaisesti. Shorinji Kempossa ei kuitenkaan ole erillisiä vain aloittelijoille tai edistyneimmille tarkoitettuja harjoituksia vaan kaikki seurojen jäsenet ovat tervetulleita harjoittelmaan seuran vuorolla.

Harjoitusten loppuun sijoittuu jonkinlainen jäähdyttely, jonka tarkoituksena on osaltaan lisätä harjoittelijoiden kuntoa, mutta myös notkeutta. Pääasiallisesti harrastajien kuitenkin oletetaan tekevän lihashuolto kotonaan rajallisten harjoitusaikojen takia. Tietysti vasta-alkajia opastetaan kuinka venyttely kannattaa tehdä. Vaihtoehtoisesti harjoitukset saatetaan lopettaa Seiho-akupunktiohierontaan, jonka tarkoituksen on rentouttaa lihaksia ja poistaa harjoittelun mahdollisesti aiheuttamia lihaskipuja tai jännitystä.